DEJA VU

Vi har alla hört talas om Deja Vu, en fransk värld som betyder “redan sett”, detta är ett fenomen när vi tror att den nuvarande situationen är densamma som de tidigare sett eller upplevt. Det händer normalt i tidig åldersgrupp och när vi blir äldre försvinner det.

Nästan alla där i tidig ålder har upplevt Deja Vu, där man säger är detta vi har gjort tidigare och ibland kommer svaret i en bekräftelse. Det här är en konstig känsla som gör ljus och förlorad. Även om Deja Vu är en väldigt kortlivad förekomst av vårt liv, men det lämnades en sådan inverkan att människor kommer ihåg denna lilla förekomst av få sekunder till hela det där livet. Det här är inte bara begränsat till att komma ihåg Deja Vu men det ger också nyfikenheten att veta mer om Deja Vu.

Det finns så många övertygelser och antaganden som bygger på tankens skola. Vissa tror att Deja Vu är en gammal minnen från ditt tidigare liv. Även om det inte har några vetenskapliga förklaringar av hypotesen. Medan vetenskapsmän tror att Deja Vu är en produkt av hjärnans fantasi eller neuron hyperkommunikation där hjärnan visar idéer förstörda med verklig förekomst men fortfarande finns det inga vetenskapliga studier som stöder denna teori om hjärnfel. Deja Vu är fortfarande ett mysterium som ska lösas.